هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
کارگاه فنون ترجمه شعر احمد پوری
شنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
کارگاه جریان‌شناسی داستان معاصر ایران حسن میرعابدینی
چهارشنبه - 15:30 الی 17:30
10 ثبت نام
کارگاه جریان شناسی شعر معاصر ایران کامیار عابدی
دوشنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
کارگاه تحلیلی متون کلاسیک ایران دکتر محمد دهقانی
یکشنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
درس‌گفتارهای هنر و نظریه
چهارشنبه - 18:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه نقاشی پیشرفته شهریار احمدی
یکشنبه - 16:00 الی 20:00
10 ثبت نام
به روایت نویسنده
چهارشنبه - 20:00 الی 22:00
10 ثبت نام
کارگاه هنرمند و دنیای هنر دکتر سجاد باغبان ماهر دکتر فواد نجم الدین مریم مجد آزاده امجدی زروان روح بخشان سعید باباوند هرمز همتیان دکتر حمیدرضا شش‌جوانی
پنجشنبه - 15:00 الی 18:00
12 1402-02-06 ثبت نام
تاریخ و فلسفه هنر دکتر امیر نصری
سه شنبه - 18:00 الی 20:00
28 ثبت نام
کارگاه به روایت مترجم نرگس انتخابی احمد پوری دکتر آبتین گلکار هومن پناهنده
ترم یک - یکشنبه - 19:00 الی 21:00
16 ثبت نام
کارگاه به روایت نویسنده 2 فرشته مولوی فرشته احمدی میترا الیاتی بهناز علیپور گسکری
ترم یک - چهارشنبه - 19:00 الی 21:00
16 ثبت نام
سینما و هنرها سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 14:00 الی 17:00
10 ثبت نام
تاریخ مفهومی موسیقی کلاسیک پوریا رمضانیان
سه شنبه - 15:00 الی 17:00
10 ثبت نام
فلسفه زیبایی دکتر علی پورمحمدی
چهارشنبه - 18:00 الی 20:00
20 1401-03-21 ثبت نام
یک قرن ادبیات داستانی ایران حسن میرعابدینی
شنبه - 18:00 الی 20:00
30 1400-11-29 ثبت نام
کارگاه یک قرن هنرهای تجسمی ایران دکتر سمیه رمضان ماهی دکتر سجاد باغبان ماهر مهدی مقیم نژاد آرش تنهایی
یکشنبه - 18:00 الی 20:00
40 1400-11-08 ثبت نام