هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
یک قرن موسیقی ایران احمد صدری آروین صداقت کیش رضا صمیم محمدرضا شرایلی محمدرضا فیاض
سه شنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
تاریخ و مبانی زیباشناسی مدرن دکتر امیر نصری
یکشنبه - 18:00 الی 20:00
6 1401-02-03 ثبت نام
مبانی فیلمنامه سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
12 1401-01-17 ثبت نام
ساختار و روایت در فیلم کوتاه قرن ۲۱ دکتر احمد الستی
یکشنبه - 17:00 الی 20:00
12 1401-01-20 ثبت نام
عکاسی معاصر ایران مهدی مقیم نژاد
ترم دوم - شنبه - 14:00 الی 17:00
24 ثبت نام
هنر مدرن و معاصر کشورهای خاورمیانه دکتر محمدرضا مریدی
شنبه - 18:00 الی 20:00
6 1401-02-09 ثبت نام
تاریخ هنر مدرن و معاصر ایران امیر راد دکتر سمیه رمضان ماهی مهدی مقیم نژاد زروان روح بخشان دکتر علی اصغر میرزایی مهر کیانوش معتقدی دکتر سجاد باغبان ماهر حسن موریزی نژاد نگار نادری پور دکتر علیرضا سمیع آذر
یکشنبه - 17:00 الی 19:00
30 1402-03-27 ثبت نام
کارگاه مجسمه‌سازی معکوس مونا پاد
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
10 1401-04-20 ثبت نام
شیوه‌ها و رویکردهای اجرا امیر راد
چهارشنبه - 17:00 الی 20:00
10 1401-05-25 ثبت نام
کارگاه تکنیک‌های خلاق طراحی علی ندایی
چهارشنبه - 14:00 الی 18:00
12 1401-05-18 ثبت نام
تاریخ سینما سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
12 1402-01-23 ثبت نام
کارگاه کیوریتوری و ارائه آثار هنری امیر راد مریم مجد دکتر سجاد باغبان ماهر هرمز همتیان زروان روح بخشان سعید باباوند آزاده امجدی فیروزه ثقفی دکتر علیرضا سمیع آذر
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
15 1402-06-06 ثبت نام
متداکتینگ و شکسپیر دکتر مسعود دلخواه
پنجشنبه - 10:00 الی 14:00
12 1401-06-30 ثبت نام
کارگاه ویدئوآرت امیر راد
چهارشنبه - 17:00 الی 20:00
10 1402-03-16 ثبت نام
کارگاه مقدماتی مجسمه سازی هایپررئال نگار نادری پور
دوشنبه - 16:00 الی 20:00
12 ثبت نام
کارگاه مجسمه‌های کوچک مونا پاد
سه شنبه - 14:00 الی 17:00
10 1401-08-23 ثبت نام