هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
کارگاه نمایشنامه‌نویسی دکتر عطاالله کوپال
پنجشنبه - 17:00 الی 20:00
30 ثبت نام
ده فیلم ده تجربه رضا کیانیان
شنبه - 18:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه پیشرفته "بازیگری متد" دکتر مسعود دلخواه
ترم سوم - پنجشنبه - 14:00 الی 18:00
ترم اول - پنجشنبه - 10:00 الی 14:00
12 1401-03-11 ثبت نام
کارگاه هنر اپرا بهروز غریب پور
یک - دوشنبه - 16:00 الی 19:00
10 1401-01-15 ثبت نام
کارگاه تولید تئاتر (ایده، متن، اجرا) محمدرضا خاکی
جمعه - 16:00 الی 19:30
24 1401-04-02 ثبت نام
کارگاه بازیگری در تئاتر و سینما به زبان آلمانی بابک محمدی
دوشنبه - 14:00 الی 17:00
10 1400-08-23 ثبت نام
کارگاه بازیگری در تئاتر و سینما بابک محمدی
دوشنبه - 17:30 الی 20:30
10 1400-08-23 ثبت نام
متداکتینگ و شکسپیر دکتر مسعود دلخواه
پنجشنبه - 10:00 الی 14:00
12 1401-06-30 ثبت نام
کارگاه بازیگری (بدن، فضا و کاراکتر) محمدرضا علی اکبری
یکشنبه - 16:00 الی 20:00
12 1402-02-09 ثبت نام
کارگاه بازیگری حرفه‌ای (بر اساس تکنیک‌های متد اکتینگ) دکتر مسعود دلخواه
پنجشنبه - 10:00 الی 14:00
پنجشنبه - 14:00 الی 18:00
14 ثبت نام
درام مدرن و تئاتر معاصر زیبا خادم حقیقت
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
15 ثبت نام
کارگاه ایده تا اجرا محمد رحمانیان
شنبه - 18:00 الی 21:00
12 ثبت نام
کارگاه پرفورمنس- تئاتر «بودن یا نبودن» دکتر مسعود دلخواه
پنجشنبه - 10:00 الی 14:00
پنجشنبه - 15:00 الی 19:00
16 1402-04-14 ثبت نام
تئاتر در سینما محمدرضا خاکی
پنجشنبه - 16:00 الی 19:00
10 ثبت نام
کارگاه حرکت و بدن یاسمن میرزایی
دوشنبه - 15:00 الی 16:30
20 ثبت نام
کارگاه اجرای مونولوگ‌های شکسپیر دکتر مسعود دلخواه
پنجشنبه - 14:30 الی 17:30
10 1403-04-20 ثبت نام