هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
تاریخ مفهومی موسیقی کلاسیک پوریا رمضانیان
سه شنبه - 15:00 الی 17:00
10 ثبت نام
شناخت موسیقی ایرانی طینوش بهرامی
یکشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1400-08-22 ثبت نام
کارگاه دنیای بینارشته‌ای موسیقی و هنرها نادر مشایخی
شنبه - 15:00 الی 17:00
10 ثبت نام
کارگاه هنر اپرا بهروز غریب پور
یک - دوشنبه - 16:00 الی 19:00
10 1401-01-15 ثبت نام
آشنایی با موسیقی حوزه‌های فرهنگی در ایران دکتر مریم قرسو
پنجشنبه - 15:00 الی 17:00
20 1401-01-31 ثبت نام
یک قرن موسیقی ایران احمد صدری آروین صداقت کیش رضا صمیم محمدرضا شرایلی محمدرضا فیاض
سه شنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
تصنیف‌خوانی پری ملکی جلال امیرپورسعید
سه شنبه - 10:00 الی 12:00
10 ثبت نام