هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
ده فیلم ده تجربه رضا کیانیان
شنبه - 18:00 الی 20:00
10 ثبت نام
سینما و هنرها سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 14:00 الی 17:00
10 ثبت نام
کارگردانی و زیبایی‌شناسی فیلم کوتاه دکتر احمد الستی
یکشنبه - 17:00 الی 20:00
12 1401-01-20 ثبت نام
کارگاه هنر اپرا بهروز غریب پور
یک - دوشنبه - 16:00 الی 19:00
10 1401-01-15 ثبت نام
فیلم نوآر سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
12 1400-08-12 ثبت نام
سبک شناسی در سینما میرولی‌الله مدنی
شنبه - 16:00 الی 19:00
10 1401-07-15 ثبت نام
مبانی فیلمنامه سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
12 1401-01-17 ثبت نام
ساختار و روایت در فیلم کوتاه قرن ۲۱ دکتر احمد الستی
یکشنبه - 17:00 الی 20:00
12 1401-01-20 ثبت نام
عکاسی معاصر ایران مهدی مقیم نژاد
ترم دوم - شنبه - 14:00 الی 17:00
24 ثبت نام
تاریخ سینما سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
12 1402-01-23 ثبت نام
میزانسن در سینما دکتر احمد الستی
یکشنبه - 17:00 الی 20:00
12 1401-09-05 ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی مهران کاشانی
دوشنبه - 18:00 الی 21:00
12 ثبت نام
اصول کارگردانی و دکوپاژ فیلم دکتر احمد الستی
شنبه - 17:00 الی 20:00
12 1402-02-29 ثبت نام
کارگاه سينما‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬هنرها سارا توکلی بینا
سه شنبه - 16:00 الی 19:00
12 ثبت نام
کارگاه پیش‌تولید و تولید فیلم دکتر احمد الستی میرولی‌الله مدنی
دوشنبه - 17:00 الی 20:00
12 ثبت نام
ریتم در سینما دکتر احمد الستی
شنبه - 17:00 الی 20:00
12 ثبت نام