هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
تاریخ و فلسفه هنر دکتر امیر نصری
سه شنبه - 18:00 الی 20:00
28 ثبت نام
فلسفه زیبایی دکتر علی پورمحمدی
چهارشنبه - 18:00 الی 20:00
20 1401-03-21 ثبت نام
زیبایی در فلسفه ذن، بودا، تائو دکتر محمد جواد ادبی
شنبه - 15:00 الی 17:00
10 ثبت نام
تاریخ و مبانی زیباشناسی مدرن دکتر امیر نصری
یکشنبه - 18:00 الی 20:00
6 1401-02-03 ثبت نام
درس‌گفتارهای هنر و فلسفه دکتر علی پورمحمدی سعید قطبی زاده نادر مشایخی
پنجشنبه - 16:00 الی 18:00
6 1402-05-11 ثبت نام
فلسفه و هنرهای تجسمی (بدن، نگاه، منظره و قاب) دکتر امیر نصری
یکشنبه - 18:00 الی 20:00
6 ثبت نام
پست مدرنیسم: فلسفه، فرهنگ و هنر علی قنبری
شنبه - 15:00 الی 17:00
10 ثبت نام
علم تصویر دکتر امیر نصری
یکشنبه - 18:00 الی 20:00
30 1403-05-07 ثبت نام