هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
کارگاه فنون ترجمه شعر احمد پوری
شنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
کارگاه جریان‌شناسی داستان معاصر ایران حسن میرعابدینی
چهارشنبه - 15:30 الی 17:30
10 ثبت نام
کارگاه جریان شناسی شعر معاصر ایران کامیار عابدی
دوشنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
کارگاه تحلیلی متون کلاسیک ایران دکتر محمد دهقانی
یکشنبه - 17:00 الی 19:00
10 ثبت نام
به روایت نویسنده
چهارشنبه - 20:00 الی 22:00
10 ثبت نام
کارگاه به روایت مترجم نرگس انتخابی احمد پوری دکتر آبتین گلکار هومن پناهنده
ترم یک - یکشنبه - 19:00 الی 21:00
16 ثبت نام
کارگاه به روایت نویسنده 2 فرشته مولوی فرشته احمدی میترا الیاتی بهناز علیپور گسکری
ترم یک - چهارشنبه - 19:00 الی 21:00
16 ثبت نام
یک قرن ادبیات داستانی ایران حسن میرعابدینی
شنبه - 18:00 الی 20:00
30 1400-11-29 ثبت نام
متن مقدس به مثابه اثر ادبی دکتر امیر خداوردی
چهارشنبه - 17:00 الی 19:00
12 ثبت نام
کارگاه هنر اپرا بهروز غریب پور
یک - دوشنبه - 16:00 الی 19:00
10 1401-01-15 ثبت نام
کارگاه خوانش معاصر از متون کلاسیک دکتر محمد دهقانی دکتر ابوالفضل خطیبی دکتر مهدی محبتی دکتر مریم مشرف
سه شنبه - 17:00 الی 19:00
16 1400-10-20 ثبت نام