استاد

دکتر محمد دهقانی

ترجمه، پژوهش و نقد ادبی

درباره دکتر محمد دهقانی

محمد دهقانی، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی، مدرک دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دریافت کرد و در همان دانشگاه مشغول به تدریس شد. وی علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران، در سال تحصیلی ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۵ نیز استاد مدعو در دانشگاه پکن بود. دهقانی در سال 2006 دیپلم افتخار انجمن ادبی «پارناسوس» یونان را برای ترجمه آثار نیکوس کازانتزاکیس دریافت کرد و در سال 1391 نیز جایزه بهترین نقد کتاب در حوزه تاریخ و جغرافیا از خانه کتاب ایران به او اهدا شد. تاکنون دوازده جلد کتاب نیز از وی در قالب مجموعه «تاریخ و ادبیات ایران» در نشر نی منتشر شده است، شاهنامه ابومنصوری، تاریخ بلعمی، شاهنامه فردوسی، رودکی پدر شعر فارسی، محمدبن زکریای رازی، دقیقی، ترجمه تفسیر طبری، کسایی نخستین شاعر نامدار شیعه، فرخی سیستانی، منوچهری، ناصرخسرو و ابوریحان بیرونی آثار این مجموعه هستند. در ادامه به برخی از آثار وی در حوزه‌های تالیف و ترجمه اشاره می‌شود؛

آثار تألیفی:

 • وس‍وس‍ه ع‍اش‍ق‍ی: ب‍ررس‍ی ت‍ح‍ول ع‍ش‍ق در ادب پ‍ارس‍ی. نشر ب‍رن‍ام‍ه، ۱۳۷۷
 • پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان ن‍ق‍د ادب‍ی در ای‍ران. نشر س‍خ‍ن، ۱۳۸۰
 • از شهر خدا تا شهر انسان: در نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر. نشرمروارید، ۱۳۸۹
 • حدیث خداوندی و بندگی: تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان‌شناختی. نشر نی، ۱۳۹۴
 • یادداشت‌های پکن. نگاره آفتاب، ۱۳۹۴

ترجمه:

 • م‍ح‍ف‍وظ، ن‍ج‍ی‍ب. گدا. نشر نیلوفر، ۱۳۸۵
 • اروین، رابرت. دانش خطرناک. انتشارات ماهی، ۱۳۹۶
 • دیکسون، تامس. علم و دین. انتشارات ماهی، ۱۳۹۴
 • ق‍ی‍ص‍ری، علی.  روش‍ن‍ف‍ک‍ران ای‍ران در ق‍رن ب‍ی‍س‍تم. ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب، ه‍رم‍س، م‍رک‍ز ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل‍ی گ‍ف‍ت‍گ‍وی ت‍م‍دن‌ه‍ا، ۱۳۸۳
 • کوپ، لارنس. اس‍طوره. ش‍رک‍ت ان‍ت‍ش‍ارات ع‍ل‍م‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‍ی، ۱۳۸۴
 • میثمی، جولی اسکات. تاریخ‌نگاری فارسی (سامانیان، غزنویان، سلجوقیان). نشر ماهی، 

 

دوره های مرتبط

کارگاه تحلیلی متون کلاسیک ایران

10 جلسه 20 ساعت
استاد:
تاریخ شروع:

کارگاه خوانش معاصر از متون کلاسیک

16 جلسه 32 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 20-10-1400