هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟ سید محمد بهشتی
ترم سوم - دوشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1401-10-04 ثبت نام
مبانی خلاقیت ایرانی برای جهان آینده سید محمد بهشتی
دوشنبه - 18:00 الی 20:00
30 1402-01-20 ثبت نام