استاد دوره

سید محمد بهشتی

ایرانشناسی

4
تعداد ترم
10
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1401-10-04
تاریخ پایان:
ترم سوم - دوشنبه 15:00 17:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

در میان ما کیست که در طول عمر خود بارها به هنگام اتفاقی نامقبول نگفته یا نشنیده باشد که «از ایرانی انتظاری جز این نمی‌رود»، یا «ایران است و توقع بهتری نباید داشت»، یا «اشکال ما این است که ...» و غیره . تکرار و فراگیری این موضوع نشان دهنده وجود چالشی مشترک و بزرگ ‌مقیاس در دوران معاصر است که فهم و حل آن باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما باشد.
این مهم‌ترین چالش ایران، بیش از همه ناشی از روی‌گردانی حاکمان و نخبگان ایرانی از سرزمین و فرهنگ خود است که تا اعماق جامعه ریشه دوانده و در نتیجه امروزه کمتر کسی، از خاص‌ترین خواص تا عام‌ترین عوام را می‌توان یافت که مبتلا به غفلت درباره ایران و ایرانی نباشد؛ آن هم به حیث بودن نه به عنوان موضوع مطالعه.
به گمان ما اینکه قریب به اتفاق کوشش‌های معاصر جامعه ایرانی برای حل و فصل مشکلات خود و دست یافتن به جایگاهی شایسته در جهان ناکام مانده نیز محصول همان غفلت است و وجهه همت ما در این دوره تذکر آن ابتلا و یافتن پاسخی برای این دو سوال خواهد بود: ایران کجاست و ایرانی کیست؟

محتوای دوره

ترم نخست: فرهنگ

1.مقدمه: چرا شناخت فرهنگ ایرانی مهم است؟

2.اهلیت چیست: اهل ایران بودن در عصر جهانی شدن چه سودی می‌تواند داشته باشد؟

3.منظر فرهنگی: طرح مقدمات بحث فرهنگ‌شناسی

4.تعاریف رایج فرهنگ از منظر قدما و از منظر مدرن

5.نگاه حکمی: چرا شناخت فرهنگ نیازمند نگرشی همه‌جانبه، ذومراتب، ذومقیاس، یکپارچه، و متجانس است؟

6.فرهنگ: از میان تعاریف پرشمار و سردرگم‌کننده، چگونه می‌توان فهمید: فرهنگ یعنی چه.

7.دانایی: اصل موضوع فرهنگ چیست؟

8.جامعه: حدود اراده و آگاهی انسان در فرهنگ چقدر است؟

9.تعامل: دامنه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فرهنگ چقدر است؟

10.محیط: چرا انسان به فرهنگ محتاج است؟

 

ترم دوم: طبع فرهنگی

1.انواع محیط و طبایع فرهنگی: شناخت تفاوت‌ محیط‌ها برای درک بهتر مسئله فرهنگ.

2.محیط بینابینی: دربارۀ گسترده‌ترین پهنۀ طبیعی کرۀ زمین.

3.طبع چوپانی: دربارۀ نیای فرهنگی مشترک همۀ مردمان.

4.محیط مساعد: دربارۀ بهشت‌آساترین پهنۀ طبیعی کرۀ زمین.

5.طبع اهلی: دربارۀ پرجمعیت‌ترین حوزه‌های فرهنگی جهان.

6.محیط برخوردار: دربارۀ بخشی از جهان که بسیار دیر مسکون و متمدن شد.

7.طبع شکارگر: درباره فرهنگ مردمانی که بیشترین تأثیر را بر جهان امروز گذاشته‌اند.

8.محیط مستعد: دربارۀ محیطی که در آن حیاتی‌ترین منابع، پنهان است و نیاز به کشف دارد.

9.طبع پرستار: درباره فرهنگ مردمانی که آگاهی و تمدن را به جهان عرضه داشتند.

10.چرا جهان به ایفای نقش همۀ طبایع فرهنگی نیازمند است؟

 

ترم سوم: منظر فرهنگی ایران

1.مسئله هلال حاصلخیز: چرا محیط مستعد جایگاه آغازین اهلی شدن است؟

2.اهلی کردن و آگاهی: چرا آگاهی پیش ‌نیاز اهلی کردن حیوان و گیاه و جامعه است؟

3.اصل بیقراری در محیط مستعد: ارتباط استعداد و بیقراری چیست؟

4.قرار در محیط بیقرار: چگونه با مفصل می‌توان به قرار در بیقراری رسید؟

5.شخصیت محیط مستعد: چرا زیست در محیط مستعد مستلزم گشودگی به خود و جهان است؟

6.ایران چیست؟: چرا امروزه بسیاری از ما درباره وجود چیزی به نام ایران هم تردید داریم و هم نداریم؟

7.اصل نخست عدل و آبادانی محیط مستعد: تشنگی و پرستاری

8.اصل دوم: مجمع‌الجزایر زیستی

9.اصل سوم: جهانی بودن

10.بینش و منش پرستاری: طبع فرهنگی پرستار جهان را چگونه درمی‌یابد و چگونه در آن تصرف می‌کند.

 

ترم چهارم: امروز و آینده

1.فروغ فرهنگ: چرا ضروری است که احوال فرهنگ را دریافت؟

2.فروغ فرهنگی ایران در حال حاضر: احوال جامعه امروز ایران چطور است و با چه بحران‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند؟

3.لایه نخست بحران: چند پارگی سرزمینی یا مزمن‌ترین و سردرگم‌کننده‌ترین بحران چند قرن اخیر.

4.لایه دوم بحران: انزوای جهانی بر اثر تغییر محورهای مواصلاتی جهان.

5.لایه سوم بحران: رو در رو شدن با طبع شکارگر از پس مناسبات استعماری

6.لایه چهارم بحران: شکارگرمآبی و تعمیم احوال شکارگرزده به عموم جامعه

7.لایه پنجم بحران: بحران مدنیت که جدیدترین و در عین حال شدیدترین بحران است

8.ترسیم رویکرد فرهنگ ایرانی در مواجهه با بحران‌ها

9.بحث در باب آینده و اینکه آیا می‌توان امیدی به فرهنگ ایرانی داشت

10.نقش و جایگاه ایران در جهان و آینده

 

ترم پنجم: بحران‌ها و بیماری‌های فرهنگی جامعۀ ایرانی

1.  انزوای جهانی

2.  چهارپارگی ایران

3.  مواجهه با طبع شکارگری

4.  شکارگر مآبی نخبگان

5.  اختلال در اهلیت نخبگان

6.  شکارگاه مآبی تحصیلکردگان و اختلال در اهلیت تحصیلکردگان

7.  شکارگر زدگی عمومی و اختلال در اهلیت جامعه ایرانی

8.  بحران مدنیت

9.  متن و حاشیه، مدنیت و نامدنیت، به متن آمدن نامدنیت

10.  نسبت بیماری‌های فرهنگی با بحران مدنیت

 

ترم ششم: آیندۀ ایران

1.  افول بحران مدنیت و رشد مدنیت

2.  تبعات فرهنگی رشد مدنیت

3.  بحران‌های زیست‌محیطی و ناگزیری رجوع به اهلیت

4.  مهاجرین و سرپل‌های روابط جهانی

5.  خروج از انزوا

6.  اتحاد پاره‌های فرهنگی

7.  رجوع به جهان چندطبعی

8.  نقش ایران در جهان چندطبعی

دوره های مرتبط