هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
تاریخ هنر معاصر جهان دکتر علیرضا سمیع آذر
ترم ششم - دوشنبه - 15:00 الی 17:30
نرک یکم - دوشنبه - 18:30 الی 21:00
ترم دهم - چهارشنبه - 15:00 الی 17:30
ترم یکم - چهارشنبه - 18:30 الی 21:00
10 ثبت نام
کارگاه طراحی فیگور نیلوفر قادری نژاد
شنبه - 17:00 الی 20:00
10 1401-02-02 ثبت نام
کارگاه نقاشی پیشرفته نیلوفر قادری نژاد
دوشنبه - 16:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه طراحی و نقاشی مدرن یعقوب عمامه پیچ
یکشنبه - 15:00 الی 18:00
10 1401-01-13 ثبت نام
کارگاه طراحی لباس حسام جلالی
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
10 1401-03-30 ثبت نام
کارگاه طراحی پارچه پری یوش گنجی
یکشنبه - 13:00 الی 16:00
10 1401-11-29 ثبت نام
تاریخ معماری معاصر جهان دکتر علیرضا سمیع آذر
ترم چهار - دوشنبه - 18:00 الی 20:00
10 1401-12-02 ثبت نام
کارگاه طراحی ذهنی علی ندایی
سه شنبه - 14:00 الی 18:00
12 1400-03-10 ثبت نام
پیشگامان هنر معاصر جهان
دهم - دوشنبه - 18:00 الی 20:00
10 1402-02-10 ثبت نام
English for Artists امیر تخت روانچی
سه شنبه - 18:00 الی 20:00
10 1402-02-06 ثبت نام
ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟ سید محمد بهشتی
ترم سوم - دوشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1401-10-04 ثبت نام
کارگاه طراحی فیگور و پرتره علی ندایی
چهارشنبه - 16:00 الی 20:00
12 ثبت نام
درس‌گفتارهای هنر و نظریه
چهارشنبه - 18:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه نقاشی پیشرفته شهریار احمدی
یکشنبه - 16:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه هنرمند و دنیای هنر دکتر سجاد باغبان ماهر دکتر فواد نجم الدین مریم مجد آزاده امجدی زروان روح بخشان سعید باباوند هرمز همتیان دکتر حمیدرضا شش‌جوانی
پنجشنبه - 15:00 الی 18:00
12 1402-02-06 ثبت نام
تاریخ و فلسفه هنر دکتر امیر نصری
سه شنبه - 18:00 الی 20:00
28 ثبت نام