هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
تاریخ معماری معاصر جهان دکتر علیرضا سمیع آذر
ترم چهار - دوشنبه - 18:00 الی 20:00
10 1401-12-02 ثبت نام
کارگاه نقد معماری کامبیز نوائی
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
10 ثبت نام