استاد دوره

علی ندایی

طراحی ذهنی

3
تعداد ترم
12
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
4
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
چهارشنبه 16:00 20:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
کارگاه طراحی فیگور و پرتره

کارگاه طراحی فیگور و پرتره

بخش وسیعی از هنر معاصر به تصویرگری فیگوراتیو متمایل است که در آن ارائه فیگور انسان نقشی محوری را ایفا می کند. طراحی بر پایه مشاهده و ادراک، نیازمند مقدماتی است که در ترم اول برخلاف کلاس های معمول صرفاً از راه عینیت و تقلید فرم نیست؛ بلکه از راه مشاهده و ادراک، سپس حس خواهد بود. در نتیجه اینگونه کلاس‌ها بر مبنای ذهنیت و ادراک تنظیم و اجرا می‌گردد. کارگاه طراحی فیگور و پرتره به منظور افزایش آگاهی هنرجویان نسبت به آناتومی بدن و سرانسان، توانایی طراحی آنها با استفاده از مدل زنده را تقویت خواهد کرد. با توجه به اهمیت بنیادین اجرای فیگور و پرتره، این کلاس برای کلیه هنرجویان رشته های نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک، تصویرسازی، انیمیشن و حتی علاقمندان رشته معماری نیز مفید خواهد بود. در این کلاس ضمن تشریح تناسبات و خصوصیات شکلی بدن و چهره انسان با نگاه تحلیلی به مدل زنده، شیوه های مختلف ارائه و ساخت فیگور تدریس خواهد شد.

محتوای دوره

برنامه جلسات ترم نخست این کارگاه بدین شرح می‌باشد:

جلسه اول و دوم: شناخت آناتومی بدن (تنه، پا، سر و گردن، دست)

جلسه سوم و چهارم: شناخت جمجمه و جزئیات سر (چشم، بینی، لب و چانه، گوش)

جلسه پنجم و ششم: خطوط محیطی و مقطع

جلسه هفتم و هشتم: طراحی حالت سریع و حسی

جلسه نهم و دهم: طراحی از راه مساهده و سپس ادراک

جلسه یازدهم و دوازدهم: طراحی از راه ادراک و سپس مشاهده و حس