استاد

دکتر مریم قرسو

موسیقی‌شناسی

درباره دکتر مریم قرسو

مریم قرسو، متولد 1355، دارای درجه دکتری در رشته‌ی اتنوموزیکولوژی (موسیقی‌شناسی) از فرانسه و عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. موضوع اصلی پژوهش‌های ایشان در زمینه‌ موسیقی‌های آئینی بوده و برای شناخت آئین‌های موسیقایی و نگارش تز دکتری، با مطالعه‌ی موردی آئین‌های درمانی، حوزه‌ی شمال آفریقا (الجزیره، مراکش و تونس)، آفریقای غربی و شرقی (سنگال، سودان، اتیوپی)، آسیای دور (اندونزی، جاوه و هند) و همچنین تمامی بخش‌های دو سوی جنوبی خلیج فارس (عمان، قطر، دوبی و مناطق ساحلی ایران) را مورد مطالعه قرار داده است. او با سفرهای متعدد به منظور شناخت گونه‌های مختلف موسیقی شناخت فراگیری نیز نسبت به گونه‌های مختلف موسیقی و آئین در این منطقه به دست آورده است که دستاورد اصلی آن‌ها دانشنامه گونه‌شناسی موسیقی حوزه‌های فرهنگی ایران بوده که در دست نگارش است. وی همچنین، تا کنون پنج کتاب مرجع در رشته‌ی موسیقی‌شناسی را به عنوان منابع دانشگاهی ترجمه کرده است. مقالات دیگری نیز در مورد آئین‌های حرکتی در هند و اندونزی و دیگر آئین‌های موسیقایی در ایران نیز از ایشان منتشر شده و در دسترس است.

دوره های مرتبط

آشنایی با موسیقی حوزه‌های فرهنگی در ایران

20 جلسه 40 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 31-01-1401