هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
مدیریت هنری و گالری‌داری دکتر سجاد باغبان ماهر
پنجشنبه - 15:00 الی 18:00
12 ثبت نام
کارگاه اجرای مونولوگ‌های شکسپیر دکتر مسعود دلخواه
پنجشنبه - 14:30 الی 17:30
10 1403-04-20 ثبت نام
علم تصویر دکتر امیر نصری
یکشنبه - 18:00 الی 20:00
30 1403-05-07 ثبت نام
ترکیب‏ بندی تصویری در سینما دکتر احمد الستی
شنبه - 17:00 الی 20:00
12 ثبت نام