هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
مکاتب نگارگری در ایران دکتر علی اصغر میرزایی مهر
شنبه - 17:30 الی 19:30
12 1401-05-11 ثبت نام
کارگاه پرفورمنس آرت امیر راد
یکشنبه - 14:00 الی 17:00
10 1400-10-18 ثبت نام
کارگردانی و زیبایی‌شناسی فیلم کوتاه دکتر احمد الستی
یکشنبه - 17:00 الی 20:00
12 1401-01-20 ثبت نام
شناخت موسیقی ایرانی طینوش بهرامی
یکشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1400-08-22 ثبت نام
کارگاه استیتمنت نویسی هنرمندان دکتر فواد نجم الدین
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
5 1400-07-26 ثبت نام
کارگاه دنیای بینارشته‌ای موسیقی و هنرها نادر مشایخی
شنبه - 15:00 الی 17:00
10 ثبت نام
متن مقدس به مثابه اثر ادبی دکتر امیر خداوردی
چهارشنبه - 17:00 الی 19:00
12 ثبت نام
کارگاه هنر اپرا بهروز غریب پور
یک - دوشنبه - 16:00 الی 19:00
10 1401-01-15 ثبت نام
زیبایی در فلسفه ذن، بودا، تائو دکتر محمد جواد ادبی
شنبه - 15:00 الی 17:00
10 ثبت نام
کارگاه تولید تئاتر (ایده، متن، اجرا) محمدرضا خاکی
جمعه - 16:00 الی 19:30
24 1401-04-02 ثبت نام
کارگاه بازیگری در تئاتر و سینما به زبان آلمانی بابک محمدی
دوشنبه - 14:00 الی 17:00
10 1400-08-23 ثبت نام
کارگاه بازیگری در تئاتر و سینما بابک محمدی
دوشنبه - 17:30 الی 20:30
10 1400-08-23 ثبت نام
فیلم نوآر سعید قطبی زاده
پنجشنبه - 11:00 الی 14:00
12 1400-08-12 ثبت نام
آشنایی با موسیقی حوزه‌های فرهنگی در ایران دکتر مریم قرسو
پنجشنبه - 15:00 الی 17:00
20 1401-01-31 ثبت نام
کارگاه خوانش معاصر از متون کلاسیک دکتر محمد دهقانی دکتر ابوالفضل خطیبی دکتر مهدی محبتی دکتر مریم مشرف
سه شنبه - 17:00 الی 19:00
16 1400-10-20 ثبت نام
سبک شناسی در سینما میرولی‌الله مدنی
شنبه - 16:00 الی 19:00
10 1401-07-15 ثبت نام