استاد

دکتر علی اصغر میرزایی مهر

تاریخ هنر ایران و جهان

درباره دکتر علی اصغر میرزایی مهر

علی اصغر میرزایی مهر، دکترای پژوهش هنر، عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ است. وی مولف کتاب هایی چون تاریخ هنر ایران و جهان (1376)، آشنایی با مکتب های نقاشی (1382)، نقاشی‌های بقاع متبرکه ایران (1386)، عبدالله خان (1395)، خمسه نظامی گنجوی (قاسم علی سلطان) (1399) و رجبعلی (1399) است. همچنین مقالات متعددی از ایشان در حوزه تاریخ هنر ایران در نشریات مختلف علمی به چاپ رسیده است.

دوره های مرتبط

مکاتب نگارگری در ایران

12 جلسه 24 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 11-05-1401

تاریخ هنر مدرن و معاصر ایران

30 جلسه 60 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 27-03-1402

تاریخ هنر غرب

12 جلسه 36 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 10-06-1402

مکاتب نقاشی ایرانی

12 جلسه 36 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: