آنچه باید بدانیم

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شرایط برگزاری دوره های آموزشی

- چنانچه کلاس‌های آموزشی از سوی موسسه تعطیل شود، جلسات جبرانی برگزار خواهد شد.
- در صورت غیبت هنرجو، موسسه در قبال برگزاری جلسات جبرانی هیچ تعهدی نخواهد داشت.
- در تعطیلات رسمی، موسسه تعطیل است.
- ثبت نام با پرداخت شهریه  قبل از شروع دوره و به صورت فیش بانکی یا بوسیله خودپرداز در محل موسسه یا خارج از آن به حساب موسسه انجام می‌شود.
- رعایت شئون قانونی و اخلاقی برای کلیه هنرجویان الزامی است.
- شهریه‌ی دوره‌های آموزشی پس از انجام ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
- اطلاع رسانی برگزاری دوره ها از طریق وب سایت و پیام رسانهای موسسه انجام می شود. ضروری است هنرجویان بطور مستمر از پیام رسان دوره خود باخبر باشند.
- در صورت درخواست صدور گواهی، هنرجویان می‌بایست 2 جلسه مانده به اتمام کلاس فرم صدور گواهی را تکمیل نمایند.

تبلیغات در هنر فردا
تبلیغ 1