استاد دوره

علیرضا سمیع آذر

تاریخ هنر معاصر جهان

استاد دوره

امیر راد

پرفورمنس و ویدئو آرت

استاد دوره

دکتر سمیه رمضان ماهی

تاریخ هنر ایران

استاد دوره

مهدی مقیم نژاد

عکاسی

استاد دوره

زروان روح بخشان

تاریخ و فلسفه هنر

استاد دوره

دکتر علی اصغر میرزایی مهر

تاریخ هنر ایران و جهان

استاد دوره

کیانوش معتقدی

تاریخ هنر ایران

استاد دوره

دکتر سجاد باغبان ماهر

هنر معاصر ایران

استاد دوره

حسن موریزی نژاد

تاریخ هنر ایران

استاد دوره

نگار نادری پور

مجسمه سازی

3
تعداد ترم
30
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1402-03-28
تاریخ پایان:
یکشنبه 17:00 19:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
تاریخ هنر مدرن و معاصر ایران

تاریخ هنر مدرن و معاصر ایران

هنر ایران از اواخر دوره قاجار با فرایند مدرنیزاسیون و تقابل پیچیده آن با سنت مواجه بوده است. در خلال یک قرن گذشته اشتیاق به جذب مظاهر مدرنیته و مفاهیم هنر اروپایی و آکادمیک از یک سو و تلاش برای حفظ سنت‌، هویت و فرهنگ ایرانی- اسلامی از سوی دیگر چالش‌های فراوانی را بر سر راه هنر ایران قرار داده است. این فرایند از دوره ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد و با رسیدن به دوره مشروطه و به‌ویژه پس از حکومت رضا شاه، سرعت بیشتری یافته و تا به امروز سبب‌ساز شکل‌گیری جریان‌ها، سبک‌ها و گرایش‌های مختلفی در هنر یکصد سال گذشته ایران شده است. در این سال‌ها علاوه‌بر رویکردها و جریان‌های متنوعی که هرکدام پاسخ خاص خود را در برابر این چالش‌ها داشتند، هنرمندان مهم و تاثیرگذاری ظهور کردند که جایگاهی منحصر به فرد را در تاریخ هنر ایران به خود اختصاص دادند. شناسایی این جریان‌ها و سبک‌ها، هنرمندان شاخص و مفاهیم کلیدی مرتبط با آنها و نیز پس‌زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی موضوع بحث‌ها و تحلیل‌های گسترده‌ای است که در مجموعه درس‌گفتارهای «تاریخ هنر مدرن و معاصر ایران» توسط گروهی از اساتید صاحب‌نظر در زمینه‌های مختلف این مباحث ارائه خواهد شد.
این دوره شامل مجموعه درس‌گفتارهایی است که در طول سه ترم ده جلسه‌ای، تجربیات و کنکاش‌ها در هنر نوگرا و معاصر ایران را در بستر تحولات اجتماعی و نهادی و با تاکید بر مقاطع مهم و تعیین‌کننده آن مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند. از مهم‌ترین فرازهای تاریخی این تحولات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
ترویج شیوه آکادمیک نقاشی اروپایی در «مکتب کمال الملک»
جریان احیای نگارگری سنتی در «مکتب نگارگری تهران»
شکل‌گیری موج هنر نوگرا در دهه‌های 1320 و 1330
رشد «نوسنت گرایی» با جریان «سقاخانه» و شکل‌گیری موج «نقاشی- خط»
تحولات هنری ناشی از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و ظهور هنر انقلاب
تجدید حیات هنر نوگرای ایران از اوایل دهه 1370
در نهایت تمرکز بر مفاهیم و تجربیات متنوع معاصریت در هنر ایران از اوایل دهه 1380 ش با تاکید بر رویکردها و گرایش‌های نوینی چون نئواکسپرسیونیسم، نئو پاپ، هنر انتزاعی، هنر مفهومی و رسانه‌های جدید مانند چیدمان، پرفورمنس و ویدئو آرت در این دوره مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.

محتوای دوره
  • ترم اول: تاریخ هنر مدرن ایران 1

جلسه اول: (دکتر علیرضا سمیع آذر)

زمینه‌های اجتماعی و توسعه نهادی هنر مدرن ایران

 

جلسه دوم: (دکتر علی اصغر میرزایی مهر)

مكتب کمال‌الملک، مدرسه صنایع مستظرفه و هنرمندان آن

 

جلسه سوم: (دکتر علی اصغر میرزایی مهر)

مكتب نگارگري جديد، مدرسه صنایع قدیمه و هنرمندان آن

 

جلسه چهارم: (دکتر سمیه رمضان ماهی)

ورود مدرنیسم به ایران و نخستین فارغ التحصیلان اروپایی

 

جلسه پنجم تا هفتم: (دکتر سمیه رمضان ماهی)

جریان سقاخانه، هنرمندان و رویکردها

 

جلسه هشتم: (کیانوش معتقدی)

جریان نقاشی-خط و پیشگامان آن

 

جلسه نهم: (کیانوش معتقدی)

موج نقاشي- خط بعد از انقلاب

 

جلسه دهم: (دکتر سجاد باغبان ماهر)

تحولات نهادی هنر: دانشکده‌های هنری، بینال‌ها و گالری‌ها تا قبل از انقلاب

 

  • ترم دوم: تاریخ هنر مدرن ایران 2

جلسه اول و دوم: (دکتر سمیه رمضان ماهی)

طبیعت‌گرایی در نقاشی نوگرای ایران

 

جلسه سوم: (حسن موریزی نژاد)

جهان اشیاء و طبیعت بی‌جان

 

جلسه چهارم و پنجم: (دکتر سمیه رمضان ماهی)

رویکردهای انتزاعی در نقاشی مدرنیستی ایران

 

جلسه ششم و هفتم: (دکتر سمیه رمضان ماهی)

گرایش‌های فیگوراتیو در نقاشی نوگرا

 

جلسه هشتم: (نگار نادری پور)

تحولات مجسمه سازی تا انقلاب 57؛ تاریخچه و جریان‌ها

 

جلسه نهم: (دکتر سجاد باغبان ماهر)

رئالیسم، رئالیسم سوسیالیستی و اکسپرسیونیسم

هنر انقلاب و حوزه هنری

 

جلسه دهم: (نگار نادری پور)

مجسمه سازی پس از انقلاب تا اواخر دهه 70

 

  • ترم سوم: تاریخ هنر معاصر ایران

جلسه اول و دوم: (دکتر علیرضا سمیع آذر)

گفتمان جهانی شدن و زمینه‌های اجتماعی و توسعه نهادی هنر در دهه‌های 80 و 90

هنر معاصر، رویکردها و رسانه‌های نوین: تاریخچه، رویکردها، رسانه‌ها

 

جلسه سوم و چهارم: (دکتر سمیه رمضان ماهی)

گرایش‌های نوین در نقاشی معاصر (نئواکسپرسیونیسم، پاپ و نئوپاپ، سوررئالیسم، انتزاعی، مفهومی)

 

جلسه پنجم: (نگار نادری پور)

مجسمه‌سازی معاصر، چهره‌های شاخص و رویکردها

 

جلسه ششم: (دکتر مهدی مقیم نژاد)

عکاسی مستند اجتماعی

 

جلسه هفتم: (دکتر مهدی مقیم نژاد)

عکاسی مفهومی و فتوآرت

 

جلسه هشتم و نهم : (امیر راد)

هنر چیدمان، هنرمندان و رویکردهای شاخص

پرفورمنس آرت، هنرمندان و رویکردهای شاخص

ویدئو آرت، هنرمندان و رویکردهای شاخص

 

جلسه دهم: (زروان روحبخشان)

هنرمندان دیاسپورا (هنرمندان در تبعید یا مهاجر)