استاد دوره

دکتر علی اصغر میرزایی مهر

تاریخ هنر ایران و جهان

1
تعداد ترم
12
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1401-05-11
تاریخ پایان:
شنبه 17:30 19:30
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
مکاتب نگارگری در ایران

مکاتب نگارگری در ایران

تقسیم بندی تاریخ هنر به دوره‌ها و مکاتب مختلف از آن روی صورت می‌گیرد که مطالعه تحولات آن را آسان‌تر کند. تاریخ پرفراز و فرود نگارگری ـ نقاشی ایرانی، مینیاتورـ نیز ذیل مکاتب گوناگونی نامگذاری شده و این نامگذاری غالباً بر مبنای نام پایتخت‌های هنری و مراکز فرهنگی صورت گرفته است از جمله مکتب هرات، مکتب شیراز و مکتب تبریز. از سویی دیگر نگارگری ایران از دیرباز پیوندی ناگسستنی با ادبیات غنی پارسی داشته است. لذا شاهکارهای نقاشی ایرانی را می‌بایست لابه لای اوراق کتاب‌های نفیس جستجو کرد. این درسگفتار علاوه بر معرفی نسخه‌های ارجمند بر جای مانده از مکاتب مختلف، به تحلیل ارزش‌های بصری و زیباشناسی نگاره‌ها پرداخته و روابط متقابل آنها را با ادبیات بررسی می‌کند.

محتوای دوره

این دوره در دوازده جلسه دو ساعته به شرح زیر ارائه می‌شود:

جلسه اول؛ پیشینه نقاشی در ایران باستان

جلسه دوم؛ مکتب سلجوقی

جلسه سوم؛ مکتب تبریز ایلخانی

جلسه چهارم؛ مکتب شیراز

جلسه پنجم؛ مکتب جلایری

جلسه ششم؛ مکتب هرات

جلسه هفتم؛ مکتب تبریز صفوی

جلسه هشتم؛ مکتب قزوین و مشهد

جلسه نهم؛ مکتب اصفهان

جلسه دهم؛ مکتب قاجار

جلسه یازدهم؛ نگارگری معاصر

جلسه دوازدهم؛ جمع بندی