محل برگزاری

موسسه هنر فردا

زمان

15:00 - 17:00

تاریخ

1402-07-29

آدرس
موسسه هنر فردا
رزرو از طریق واتس آپ یا تلگرام موسسه دریافت بلیط
نشست ویدئوآرت و شعر

نشست ویدئوآرت و شعر

بررسی و تحلیل آثار ویدئوآرت شیرین نشاط

در این نشست ضمن نمایش چند ویدئوآرت این هنرمند پرآوازه ایرانی-آمریکایی به تحلیل این آثار از منظر شاعرانگی پرداخته خواهد شد.