محل برگزاری

موسسه هنر فردا

زمان

15:00 - 17:00

تاریخ

1401-11-05

نشست برای عموم آزاد و رایگان است. دریافت بلیط
بتهون و آدورنو (موسیقی و زیبایی‌شناسی)

بتهون و آدورنو (موسیقی و زیبایی‌شناسی)

تئودور آدورنو از بنیان‌گذاران فلسفه پست مدرن و از پیشگامان تفکر انتقادی است. اندیشه‌های تحلیلی و آراء انتقادی او بسیار الهام‌بخش هنرمندان معاصر بوده است. این اندیشه‌ها علاوه بر نقد و تحلیل فرآیندها در هنر، در موسیقی مدرن و آثار آهنگسازان متاخر نیز تاثیر به سزایی داشته است. نظریات آدورنو مبنای مهمی برای نقد تحولات تاریخی موسیقی کلاسیک تا مدرن بوده و به شناخت عمیق‌تر موسیقی کمک شایان توجهی کرده است. او بتهون را قهرمان هنر می‌دانست و هگل موسیقی قلمداد می‌کرد. این کارگاه در یک گفتگوی فلسفی- موسیقایی به بررسی و تحلیل اندیشه‌های آدورنو در زمینه هنر، موسیقی و بتهون می‌پردازد.