استاد دوره

دکتر محمدرضا مریدی

جامعه شناسی هنر

1
تعداد ترم
6
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1401-02-10
تاریخ پایان:
شنبه 18:00 20:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
هنر مدرن و معاصر کشورهای خاورمیانه

هنر مدرن و معاصر کشورهای خاورمیانه

از هنر همسایگان شناخت کمی داریم. اغلب اشتراک¬مان با هنر مدرن ترکیه، مصر، عراق و پاکستان فراموش می¬شود. در حالی که کشورهای منطقه خاورمیانه زمینه¬های تاریخی و فرهنگی مشترک دارند؛ این زمینه¬های مشترک منجر به تجربه¬های نزدیک میان هنرمندان مدرن و معاصر در این کشورها شده است. در دوره حاضر مطالعات منطقه¬ای هنر را در پیش می¬گیریم تا فراتر از مرزهای ملی به جریان¬ هنر مدرن و معاصر در خاورمیانه بپردازیم و وجوه اشتراک و افتراق هنری در کشورهای همسایه را مورد بحث قرار دهیم. این دوره در شش جلسه تنظیم شده است.

محتوای دوره

جلسه اول: خاورمیانه؛ جغرافیای سیاسی پرتلاطم

جلسه دوم: از هند تا مصر؛ زیر نفوذ شرق­گرایی

جلسه سوم: ترکیه و ایران؛ هنر دولت­های جدید

جلسه چهارم: مصر و عراق؛ به سوی زیبایی شناسی جدید

جلسه پنجم: قطر و امارات؛ شتاب برای معاصر شدن

جلسه ششم: هنر غرب آسیا: تلاش برای خروج از نوشرق­گرایی