استاد دوره

مهدی مقیم نژاد

عکاسی

2
تعداد ترم
24
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
3
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
ترم دوم - شنبه 14:00 17:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
عکاسی معاصر ایران

عکاسی معاصر ایران

دوره «تحلیل و بررسی عکاسی معاصر ایران» ایران تلاش دارد در دو ترم پیاپی دوازده جلسه‌ای، از زاویه دید ژانرهای عکاسی، نگاهی جامع و نقادانه به تجربیات و تحولات عکاسی معاصر ایران داشته باشد. رویکرد ترم نخست این دوره به فتوژورنالیسم و انواع گرایش‌های عکاسی مستند اختصاص دارد و در ترم دوم به عکاسی هنری معاصر پرداخته خواهد شد. طراحی ساختار آموزشی این دوره به این صورت است که در یکایک جلسات، در بارزه زمانی سه ساعت، موضوعات از سوی کارشناس کلاس به بحث گذاشته خواهد شد و به شکل موردی نیز، آثار هنرمندان مرتبط، گاه با همراهی خود هنرمندان و گاه با همراهی کارشناسان دیگر، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.
بنابراین، دوره‌ آموزشی «تحلیل و بررسی عکاسی معاصر ایران» را می‌توان بستری برای فهم گرایش‌های عکاسی و زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن در فضای هنر معاصر ایران در نظر گرفت که ضمن تمرکز بر تبیین سرفصل‌های نظری، به مواجهه‌ای رو در رو و بی‌واسطه با عکاسان ایرانی و تحلیل نگاه هنری و آثار مهم آنها نیز خواهد انجامید.
ترم نخست این دوره، با لحاظ کردن سیر تاریخی، به مباحثی چون فتوژورنالیسم، عکاسی مستند اجتماعی، عکاسی جنگ و پساجنگ، عکاسی قوم نگار، پرتره، طبیعت، معماری، تبلیغات و سینما اختصاص دارد. ترم دوم، عکاسی هنری معاصر و تجربیات مترادف آن همچون، عکاسی مفهومی، فتوآرت، عکاسی صحنه‌پردازی‌شده، عکس دست‌کاری‌شده، فتومونتاژ، تصویرپردازی دیجیتال، مستند هنری، فتوژورنالیسم نوین و کیوریتوریال را در بر خواهد گرفت.

کارشناسان: سیف الله صمدیان، نادر داودی، پویان طباطبایی، یلدا معیری، جاسم غضبانپور، محمد مهدی رحیمیان

محتوای دوره

ترم اول: فتوژورنالیسم و مستند اجتماعی

جلسه 1: درآمدی بر عکاسی معاصر ایران- عکاسی ایران در دوران قاجار (با حضور :مهدی مقیم نژاد)

جلسه2: درآمدی بر عکاسی معاصر ایران- عکاسی ایران در عصر پهلوی اول و دوم (با حضور :مهدی مقیم نژاد)

فتوژورنالیسم:

جلسه ۳: فتو ژورنالیسم – عباس عطار و رضا دقتی و آلفرد یعقوب زاده (با حضور : مهدی مقیم نژاد)

جلسه۴: فتو ژورنالیسم – دهه‌های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی (با حضور: سیف الله صمدیان)

جلسه۵: فتو ژورنالیسم – دهه‌های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی (با حضور: نادر داودی)

جلسه۶: فتو ژورنالیسم – فتوژورنالیسم در عصر فضای مجازی (با حضور: پویان طباطبایی)

جلسه۷: فتو ژورنالیسم – تصویر زنان در فتوژورنالیسم ایران (با حضور یلدا معیری)

مستند:

جلسه۸: مستند اجتماعی- بهمن جلالی و کاوه گلستان و یحیی دهقانپور (با حضور: مهدی مقیم‌نژاد)

جلسه۹: قوم نگار- مهدی مقیم‌نژاد

جلسه۱۰:  جنگ - مهدی مقیم‌نژاد

جلسه۱۱:پسا جنگ-  با حضور: جاسم غضبانپور

جلسه۱۲: تبلیغاتی- با حضور محمد مهدی رحیمیان

 

ترم دوم:

عکاسی هنری معاصر

جلسه۱ و 2: درآمدی بر عکاسی هنری معاصر ایران- با حضور مهدی مقیم نژاد

جلسه3: فتوآرت- شیرین نشاط و عباس کیارستمی- با حضور علیرضا سمیع آذر

جلسه4: اجراهای جلو دوربین - صادق تیرافکن- با حضور مهدی مقیم نژاد

جلسه۵: عکاسی صحنه پردازی- سروش میلانی زاده- با حضور سروش میلانی زاده

جلسه۶: عکاسی صحنه پردازی- آرمان استپانیان- با حضور آرمان استپانیان

جلسه۷: عکاسی دست کاری شده - بابک کاظمی-با حضور مهدی مقیم نژاد

جلسه۸: فتومونتاژ- مهدی مقیم نژاد- با حضور مهدی مقیم نژاد  

جلسه ۹: مستند هنری- با حضور بهنام صدیقی 

جلسه 10: عکاسی کیوریتوریال – با حضور زروان روحبخشان

دوره های مرتبط