استاد دوره

دکتر سمیه رمضان ماهی

تاریخ هنر ایران

استاد دوره

دکتر سجاد باغبان ماهر

هنر معاصر ایران

استاد دوره

مهدی مقیم نژاد

عکاسی

استاد دوره

آرش تنهایی

گرافیک

4
تعداد ترم
40
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1400-11-08
تاریخ پایان:
یکشنبه 18:00 20:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
کارگاه یک قرن هنرهای تجسمی ایران

کارگاه یک قرن هنرهای تجسمی ایران

هنر ایران در قرن چهاردهم شمسی با فرایند مدرنیزاسیون و تقابل پیچیده آن با سنت مواجه بوده است، اشتیاق به جذب مظاهر مدرنیته و مفاهیم هنر اروپایی و آکادمیک از یک سو و تلاش برای حفظ سنت‌، هویت و فرهنگ ایرانی- اسلامی از سوی دیگر چالش‌های فراوانی را بر سر راه هنر ایران قرار داده است. این فرایند از دوره ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد و با رسیدن به دوره مشروطه و به‌ویژه پس از حکومت رضا شاه، سرعت بیشتری یافت و تا به امروز سبب‌ساز شکل‌گیری جریان‌ها، سبک‌ها و گرایش‌های مختلفی در هنر تجسمی یکصد سال گذشته ایران شده است. در این سال‌ها علاوه‌بر رویکردها و جریان‌های متنوعی که هرکدام پاسخ خاص خود را در برابر این چالش‌ها داشتند، هنرمندان مهم و تاثیرگذاری ظهور کردند که جایگاه خاص خود را در تاریخ هنر ایران به خود اختصاص دادند. شناسایی این جریان‌ها و سبک‌ها، هنرمندان شاخص و مفاهیم کلیدی مرتبط با آنها و نیز پس‌زمینه اجتماعی و فرهنگی ظهور آنها دریچه‌ای است به شناخت ابعاد مختلف فرهنگ و هنر ایران.
در راستای بررسی درک این مهم، کارگاه یک قرن هنرهای تجسمی ایران، تلاش دارد که در طول 4 ترم ده جلسه‌ای، تلاش‌ها و کنکاش‌ها در هنر نوگرا و معاصر ایران را در بستر تحولات اجتماعی و نهادی آن و با تاکید بر مقاطع مهم و تعیین‌کننده آن مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. از مهم‌ترین فرازهای تاریخی این تحولات می‌توان به این موارد اشاره نمود: ترویج شیوه آکادمیک نقاشی اروپایی در «مکتب کمال الملک»، جریان احیای نگارگری سنتی در «مکتب نگارگری تهران»، شکل‌گیری موج هنر نوگرا در دهه‌های 20 و30 ش، رشد «نوسنت گرایی» با جریان «سقاخانه» و سپس شکل‌گیری «نقاشی- خط»، تحولات هنری ناشی از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و ظهور هنر انقلاب، تجدید حیات هنر نوگرای ایران از اوایل دهه 1370 ش و در نهایت تمرکز بر مفاهیم معاصریت در هنر ایران از اوایل دهه 1380 ش با تاکید بر رویکردها و گرایش‌های نوینی چون نئواکسپرسیونیسم، پاپ و نئو پاپ، هنر انتزاعی، هنر مفهومی و رسانه‌های جدیدی مانند چیدمان، پرفورمنس آرت (هنر اجرا) و ویدئو آرت.

این دوره در 4 ترم هریک 10 جلسه جمعاً 40 جلسه به شرح ذیل ارائه می‌شود:

محتوای دوره

 

  • ترم اول: نگاهی به تحولات هنر ایران در سده چهاردهم

 

جلسه اول:

فرازها و فرودهای هنر ایران در سده چهاردهم: ضرورت نگاه تحلیلی با در نظر گرفتن پس‌زمینه تحولات اجتماعی و فرهنگی، شکل‌گیری نهاد هنر و تشکل‌های هنری

 

جلسه دوم:

هنر دوره قاجار و هنرمندان آن

 

جلسه سوم:

مكتب کمال‌الملک، مدرسه صنایع مستظرفه و هنرمندان آن

 

جلسه چهارم:

مكتب نگارگري جديد، مدرسه صنایع قدیمه و هنرمندان آن

 

جلسه پنجم:

احیای نگارگری پس از انقلاب

 

جلسه ششم:

گفتمان هنر ملی و زمینه‌های اجتماعی و نهادی هنر ایران از اواخر قاجار تا پهلوی دوم

 

جلسه هفتم:

گفتمان بازگشت به خود و زمینه‌های اجتماعی و نهادی هنر ایران از پهلوی دوم تا دوره حاضر

 

جلسه هشتم:

جریان هنر سیاسی در ایران و ایدئولوژیک شدن هنر در بستر تحولات انقلاب و سال‌های جنگ

 

جلسه نهم:

ورود مدرنیسم به ایران

 

جلسه دهم:

جریان سقاخانه: تلفیق سنت و مدرنیته (نوسنت گرایی)، زیبایی‌شناسی، رویکردها و تاریخچه

 

  • ترم دوم: پیشگامان هنر نوگرای ایران

 

جلسه اول:

هنرمندان جریان سقاخانه: پرویز تناولی

 

جلسه دوم:

هنرمندان جریان سقاخانه: حسین زنده رودی

 

جلسه سوم:

هنرمندان جریان سقاخانه: ناصر اویسی، صادق تبریزی، ژازه تباتبایی، منصور قندریز

 

جلسه چهارم و پنجم:

پیشگامان نقاشی-خط

 

جلسه ششم:

موج نقاشي- خط بعد از انقلاب

 

جلسه هفتم و هشتم:

طبیعت‌گرایی در نقاشی نوگرای ایران

 

جلسه نهم:

جهان اشیاء و طبیعت بی‌جان

 

جلسه دهم:

رئالیسم و رئالیسم سوسیالیستی و اکسپرسیونیسم

 

  • ترم سوم: پیشگامان هنر نوگرای ایران

 

جلسه اول و دوم و سوم:

رویکردهای انتزاعی در هنر ایران

 

 

جلسه چهارم و پنجم و ششم: 

گرایش‌های فیگوراتیو و سورئالیستی

 

 

جلسه هفتم:

هنر انقلاب و نقاشی رئالیسم اجتماعی

 

جلسه هشتم و نهم:

عکاسی مستند اجتماعی

 

جلسه دهم:

پیشگامان هنر گرافیک و تصویرسازی مدرن

 

  • ترم چهارم: انگاره هنر معاصر (هنر جدید)

 

جلسه اول:

گفتمان جهانی شدن و زمینه‌های اجتماعی و توسعه نهادی هنر در دهه‌های 80 و 90

هنر معاصر، رویکردها و رسانه‌های نوین: تاریخچه، رویکردها، رسانه‌ها

 

جلسه دوم و سوم:

گرایش‌های نوین در نقاشی معاصر (نئواکسپرسیونیسم، پاپ و نئو پاپ، سوررئالیسم، انتزاعی، مفهومی)

 

جلسه چهارم:

مجسمه‌سازی معاصر، چهره‌های شاخص و رویکردها

 

جلسه پنجم:

عکاسی مفهومی و فتوآرت

 

جلسه ششم:

هنر چیدمان، هنرمندان و رویکردهای شاخص

 

جلسه هفتم:

پرفورمنس آرت، هنرمندان و رویکردهای شاخص

 

جلسه هشتم:

ویدئو آرت، هنرمندان و رویکردهای شاخص

 

جلسه نهم:

گرایش‌های فمینیستی در هنر معاصر

 

جلسه دهم:

هنرمندان دیاسپورا (هنرمندان در تبعید یا مهاجر)