استاد دوره

سعید قطبی زاده

سینمای ایران و جهان

1
تعداد ترم
10
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
3
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
پنجشنبه 14:00 17:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
سینما و هنرها

سینما و هنرها

سینما ترکیبی از هنرهای پیش از خود است. بسیاری از سینماگران دل‌بسته هنرهایی غیر از سینما نیز بودند و آثارشان - بیش و کم- شرح این دل‌بستگی است. به همین صورت سینما نیز بر توسعه هنرها در قرن بیستم تاثیر شایان توجهی داشته است. درک این دل‌بستگی، علاوه بر اینکه شناخت ما را از این آثار عمیق‌تر می‌کند، نشانگر پیوند هنرهای دیگر است با فیلم. دوره «سینما و هنرها» هم فرصتی است برای «چه‌گونه دیدن» و بررسی روش تحلیل آثار سینمایی و هم کاوشی در سایر هنرها به عنوان عناصر شکل‌دهنده فیلم. از این منظر، هر جلسه به بررسی دقیق و نما به نمای یک اثر برجسته سینمایی اختصاص دارد که هنرجویان پس از برگزاری هر نوبت، آن را دیده و با شناخت نسبی از آن در کلاس حاضر می شوند. فیلم‌های مربوط به هر ترم در زمان ثبت‌نام در اختیار هنرجویان قرار خواهد گرفت و ترم‌های پیش‌رو، با همین رویکرد، شامل تحلیل آثاری دیگر می‌شود.

محتوای دوره

این دوره در ده جلسه دو ساعته به شرح زیر ارائه می‌شود:

سینما/ امپرسیونیسم

سینما/ اکسپرسیونیسم

سینما/ سوررئالیسم

سینما/ رئالیسم شاعرانه

سینما/ رئالیسم

سینما/ هنرهای مدرن

سینما/ پست مدرنیسم

دوره های مرتبط