استاد دوره

امیر نصری

فلسفه هنر غرب

3
تعداد ترم
22
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
سه شنبه 18:00 20:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

در این درس‌گفتارها به نسبت میان آثار تجسمی و اندیشه‌های نظری‌ای پرداخته می‌شود که به آثار هنری از رنسانس تا باروک شکل دادند. نقاشی‌های این دوران صرفا آثاری متعلق به هنرهای زیبا نیستند، بلکه آن‌ها بازتابی از اندیشه‌های عصر خویش به شمار می‌آیند و هرگونه تحلیلی از این تصاویر ناگزیر به ارجاع به آن اندیشه‌هاست. از این منظر فلسفه و هنر در تعامل با یکدیگر فهمیده می‌شوند و ادراک هریک از آن‌ها بدون دیگری با فهم ناقصی از این دوران همراه است. این درس‌گفتار در سه ترم به شرح زیر ارائه می‌شود:

محتوای دوره

ترم اول؛ تاریخ هنر و فلسفه رنسانس ایتالیا

۱) گذار از شمایل‌نگاری مذهبی قرون وسطی به اومانیسم رنسانسی

۲) کشف فضای مادی در رنسانس آغازین و تجربه‌ی متفاوت فضا در نقاشی

۳) پیدایی فردیت در پرتره پردازی ونیزی

۴) طراحی فلورانسی در تقابل با رنگ‌پردازی ونیزی

۵) آلبرتی و شکل‌گیری نظریه‌ی نقاشی / جورجو‌ وازاری و پیدایی تاریخ هنر

۶) لوح‌های محرابی در رنسانس ایتالیا :  رابطه‌ی میان مذهب و حامیان هنر

 

ترم دوم؛ تاریخ هنر و فلسفه رنسانس شمال (فلاندر و آلمان)

۱) اکتشاف نقاشی در شمال : از آینه به تصویر 
۲) نقاشی به منزله‌ی پنجره‌ی جهان
۳) نقش اشیاء در نقاشی : پیش‌تاریخ طبیعت بی‌جان
۴) لوح محرابی خنت: یان وان آیک و سنت نقاشی مذهبی
۵) سنت پرتره‌پردازی: مطالعه‌ی موردی پرتره‌های هانس مملینگ
۶) بازنمایی مکان و نقش توصیف در نقاشی
۷) آلبرشت دورر و سنت نظریه پردازی هنر
۸)  ابداع منظره پردازی مستقل : آلبرشت آلت‌دورفر
۹) تاثیر نهضت اصلاح دینی بر نقاشی : لوکاس کراناخ پدر و پسر
۱۰) همزیستی نقاشی سکولار و نقاشی دینی (ماتیاس گرونوالت، هانس هولباین پسر و هانس بالدونگ گرین)

 

ترم سوم؛ تاریخ هنر و فلسفه باروک

۱) باروک به منزله‌ی وضعیت و نه یک مکتب تاریخی
۲) فضای آستانه‌ای در باروک
۳) کاراواجو و فضای روان‌شناختی
۴)ولاسکز و مفهوم بازنمایی
۵)رمبرانت و نقش حواس
۶)پرتره‌های جمعی و حفظ فردیت

 

دوره های مرتبط

تاریخ و فلسفه هنر

22 جلسه 44 ساعت
استاد: امیر نصری
تاریخ شروع: