استاد

علیرضا سمیع آذر

تاریخ هنر معاصر جهان

درباره علیرضا سمیع آذر

علیرضا سمیع آذر، متولد 1340 در تهران، در سال 1369 در رشته معماری از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 1375 در همین رشته دکترای خود را از دانشگاه مرکزی انگلستان دریافت کرد. وی از سال 1377 تا 1384 ریاست موزه هنرهای معاصر تهران را برعهده داشت و هم اکنون بیشتر وقت خود را به تدریس و تالیف می گذراند. او در سال 1382 از سوی باشگاه ملی هنرهای امریکا به خاطر کسب دستاوردهای چشمگیر در عرصه هنر موفق به دریافت مدال طلا گردید و پس از آن نشان افسری هنر و ادبیات دولت فرانسه را نیز دریافت کرد. وی چندین کتاب با عناوین زیر در زمینه تاریخ هنر معاصر جهان و ایران ترجمه و تالیف کرده است:

تالیفات:

زایش مدرنیسم ایرانی – 1396

تاریخ هنر معاصر جهان: انقلاب مفهومی- 1391

تاریخ هنر معاصر جهان: اوج و افول مدرنیسم- 1389

ترجمه ها:

جهانی شدن و هنر جدید- 1382

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم- 1380

دوره های مرتبط