دیدار و گفتگو با سیدوحید حسینی

دیدار و گفتگو با سیدوحید حسینی صبح پنجشنبه یکم اسفندماه در موسسه هنر فردا برگزار شد.

عكس: فاطمه رضواني