رونمایی اولین کوچه در طهران

رونمایی از اولین شماره مجله کوچه؛ عصر دوشنبه 28 بهمن ماه ساعت 17 با حضور شادی عزیزی، احسان رنجبر، علی اکبری، احسان مالکی و پژمان موسوی در موسسه هنر فردا برگزار شد.
عکس: فاطمه رضوانی