تو ادامه کلیشه نباش!

نشست خبری کمپین اجتماعی مسئولیت اجتماعی حوزه زنان عصر یکشنبه 27 بهمن ماه برگزار شد.

عکس: فاطمه رضوانی