دیدار و گفتگو با سرتیپ اصغر کورنگی

دیدار و گفتگو با سرتیپ اصغر کورنگی صبح پنجشنبه هفدهم بهمن ماه؛ با حضور سيد كاظم موسوي بجنوردي، محمد ترکمان، مجتبی طالقانی، علی دهباشی، مهسا جزینی و... در موسسه هنر فردا برگزار شد.
عکس: فاطمه رضوانی