دیدار و گفتگو با غلامرضا امامی

دیدار و گفتگو با غلامرضا امامی صبح پنجشنبه، سوم بهمن ماه در «موسسه هنر فردا» برگزار شد.
عکس: فاطمه رضوانی