دیدار و گفتگو با آرش آبایی

یکصد وهشتاد و چهارمین جلسه از سلسله نشست های صبح پنجشنبه بخارا، به دیدار و گفتگو با استاد آرش آبایی اختصاص یافت.
عکس: فاطمه رضوانی