شب ایرج کریمی

مراسم شب ایرج کریمی عصر يكشنبه 15 دي ماه با حضور گلی امامی، امید روحانی، عباس یاری، هوشنگ گلمكانى، خسرو دهقان، هارون یشایایی، سعيد قطبى زاده، كامران يراقچى و على دهباشى در موسسه هنر فردا برگزار شد.