محل برگزاری

موسسه هنر فردا

زمان

16:00 - 18:00

تاریخ

1401-12-14

ورود برای عموم آزاد است دریافت بلیط
نشست گوستاو کلیمت

نشست گوستاو کلیمت

گوستاو کلیمت (1862-1918) نقاش بزرگ اتریشی و یکی از مطرح‌ترین هنرمندان در سال‌های چرخش قرن بود که با آثار مهمی چون بوسه و پرتره آدل جایگاه منحصر به فردی در تاریخ هنر مدرن به خود اختصاص داده است. کلیمت که در ابتدا به‌همراه برادرش نقوش تزیینی برخی از بناهای اصلی نئوکلاسیک رینگاشتراسه را به‌عهده داشت، بعدها بانی جنبش تجزیه‌طلب هنرمندان اتریشی و اولین رهبر این انجمن شد. در اغلب نقاشی‌های او، پیکره‌هایی در میان نقش و نگارهای رنگین و موزائیک‌وار احاطه شده اند؛ و ترکیبی غیرمانوس از فضاهای پر و خالی گاه همراه با نقشمایه‌های طلایی به وجود آورده‌اند.
این نشست مروری است بر زندگی و آثار گوستاو کلیمت و نقش او در انجمن هنرمندان تجسمی وین در مقام اولین مدیر آنجا و نگاهی به برخی ازنمایشگاه‌های سال‌های اخیر انجمن هنرمندان تجسمی وین در معرفی این هنرمند نامدار.