محل برگزاری

زمان

16:00 - 18:00

تاریخ

1401-12-11

آدرس
موسسه هنر فردا
نشست برای عموم آزاد و رایگان است. دریافت بلیط
نشست مجسمه‌سازی هایپررئال

نشست مجسمه‌سازی هایپررئال

امروزه مجسمه‌سازی هایپررئال که از اقبال و محبوبیت ویژه‌ای نزد مخاطبین عام و متخصصان هنر برخوردار است به عنوان یکی از اشکال هنرمعاصر، واسطه‌ای برای کشف دوباره و مواجهه‌ای فراتر از مرزهای مرسوم است. در عین حال پیشرفت‌های تکنولوژیک و گستردگی مواد و روش‌های ساخت امکان خلق واقعیتی نوین و افزون‌تر از بازنمایی و تکرار را فراهم ساخته است.
در این نشست ضمن تشریح مفهوم هایپررئال، به زمینه‌های شکل‌گیری، مشخصات و انواع مجسمه‌های سوپررئال و هایپررئال به لحاظ کارکرد پرداخته و هنرمندان شاخص و آثار آنان به شکل اجمالی، معرفی و بررسی خواهند شد.