محل برگزاری

موسسه هنر فردا

زمان

18:00 -

تاریخ

1401-11-27

نشست برای عموم آزاد و رایگان است. دریافت بلیط
بوطیقای بکت (واکاوی بررسی بینارشته‌ای آثار ساموئل بکت)

بوطیقای بکت (واکاوی بررسی بینارشته‌ای آثار ساموئل بکت)

هرچه تلاش شده، هرچه شکست خورده مهم نیست، دوباره تلاش کردن، دوباره شکست خوردن، بهتر شکست خوردن!
در این نشست کوتاه، ضمن اجرای واپسین اثر ساموئل بکت، با رویکردی میان‌رشته‌ای با آثار وی مواجه شده و خواهیم پرسید که چیستی و چگونگی آثار او، چه نسبت و ارتباطی با دیگر رشته‌های هنری همچون موسیقی، سینما، نقاشی، مجسمه‌سازی، اپرا و نیز حوزه‌هایی چون فلسفه، الهیات و نظریه‌های ادبی برقرار ساخته است و آیا می‌تواند همچنان در آثار و اندیشه‌ ما چنین ارتباط و تاثیری را داشته باشد.