استاد دوره

میرولی‌اله مدنی

تهیه کننده و پژوهشگر اقتصاد فیلم

2
تعداد ترم
10
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
3
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1400-11-16
تاریخ پایان:
شنبه 16:00 19:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
اقتصاد و تولید فیلم

اقتصاد و تولید فیلم

سینما دارای جنبه‌های مختلف تجاری و فرهنگی است و این امر در کنار فیلم‌های بلند سینمایی، شامل فیلم‌های کوتاه و مستند نیز می‌شود. جنبه تجاری فیلم‌های بلند و کوتاه در برگیرنده مراحل مختلف تولید و پخش آن بوده و لذا هر مرحله مستلزم ملاحظات حرفه‌ای است که متضمن موفقیت فیلم خواهد بود. فرایند ساخت هر فیلم را می‌توان به سه مرحله پیش تولید، تولید و پس از تولید تقسیم کرد که در هر مرحله اصول و تجربیاتی حائز اهمیت است. بر همین اساس در این دوره، پس از تشریح سیستم‌های اقتصادی در سینما، مراحل مختلف تبدیل سفارش به ایده و طرح، چگونگی رسیدن از تم به ساختار و بالعکس از ساختار به تم و نهایتاً تبدیل آنها به فیلم‌نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه مباحث مختلف تولید و راهکارهای تامین بودجه برای فیلم، ارتباط با مخاطب و تهیه کنندگی فیلم و اکران آن بررسی خواهد شد. سپس، انطباق مسائل استاتیک (زیباشناسی) فیلم با روند تولید به طور کامل بیان می‌شود. همچنین، مسائل و عوامل تاثیرگذار در تولید فیلم در ایران با توجه بع مسائل زیباشناسی تشریح خواهد شد.

محتوای دوره

این دوره در دو ترم هریک ده جلسه سه ساعته به شرح زیر برگزار خواهد شد و تمامی کلاس‌ها با نمایش فیلم همراه است؛

 

ترم اول

آشنائی با سيستم های اقتصادی حاکم بر کشورها ( به طور اعم ) و سينما ( به طور اخص )

سفارش دهنده کيست و نقش سفارش دهنده در ساير هنرها ( به طور اعم ) و سينما (بالاخص)

تعريف تهيه کننده / تهيه کننده مستقل / تهيه کننده دولتی و ..........

چگونگی تبديل سفارش به ايده و استخراج " تم " از سفارش و چگونگی ايجاد و خلق ساختار براساس " تم " ( همراه با نمايش قطعاتی از فيلم های مختلف )

چگونگی تبديل ساختار به فيلم نامه و مشخصه های فيلم نامه ی قابل عرضه به بازار ( سرمايه گذار و ساير مکان های جذب سرمايه )

طرح و تامين جذب بودجه برای فيلم های کوتاه و مستند .

طرح و تامين جذب بودجه برای فيلم های بلند

مخاطب / تعريف آن / تاريخچه مخاطب / در جهان و ايران

سبک های مختلف تهيه کنندگی

پخش / اکران / و ساير موارد بازگشت سرمايه

قوانين عنوان بندی ( تيتراژ) ابتدائی و انتهائی و تاريخچه ی آن

promotion  به طور اعم و آنونس / تيزر / و ساير موارد تبليغات ( رکلام )

 

ترم دوم

سير تکاملی بيان در سينما و نقش تهيه کننده در اين روند . ( سه جلسه کامل )

( همراه با نمايش فيلم )

سير تکامل مخاطب در طول زمان و را ه های جذب مخاطب با توجه به شرايط اجتماعی / اقتصادی / سياسی و ....................... ( همراه با نمايش آنونس ها و تيزرها ی و پوسترها و ساير ......... )

قوانين حاکم بر فِيلم سازی ، قانون حقوق مولفان و مصنفان / کپی رايت و ساير

قرارداد / تعريف  و انواع آن

مخاطرات توليد / و را ه های پيشگيری

چگونگی استمرار در حرفه

بودجه بندی و برنامه ريزی با توجه به داده های دو ترم

دوره های مرتبط

سینما و هنرها

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع: 1400-03-27

ده فیلم ده تجربه

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع:

کارگاه هنر اپرا

10 جلسه 60 ساعت
تاریخ شروع: 1400-08-18

فیلم نوآر

12 جلسه 36 ساعت
تاریخ شروع: 1400-08-13