استاد دوره

زهرا ایرانی صفت

نقد هنری

1
تعداد ترم
22
تعداد جلسه
2
جلسه در هفته
3
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1399-07-30
تاریخ پایان:
شنبه 15:00 17:30
چهارشنبه 15:00 17:30
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
نقد هنری (کارشناسی ارشد)

نقد هنری (کارشناسی ارشد)

در این سلسله درسگفتارها به دیدگاهها متفاوت از دوران کلاسیک یونان و روم تا رنسانس و دوران مدرن در مورد هنر و تعاریف آن پرداخته؛ و رویکردهای مختلف درهنر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دوره در 22 جلسه دو و نیم ساعته برگزار می‌شود؛

محتوای دوره

درس نقد هنری شامل جلسات زیر می باشد :

۱ : یونان باستان – افلاطون ،

۲ : ارسطو

۳ : فلاسفه رواقی و اپیکوریان ،

۴:  زیبایی شناسی روم باستان.

۵: قرون وسطا ، فلاسفه و هنرمسیحی .

۶ : رنسانس ، دکارت ، عصر باروک ،

۷:  قرن هجدهم فلاسفه تجربه گرا( هیوم) .

۸ : ظهور زیبایی شناسی : بومگارتن ، بروک.

۹ : کاانت

۱۰  ؛ وینکلمان و لسینگ : مکتب نئوکلاسیک.

۱۱   : قرن نوزدهم ، تغییر دیدگاه از نئو کلاسیک به رومانتیک ، هنر رومانتیک.

۱۲  :  شیلر ، هگل .

۱۳  :  شوپنهاور

۱۴   : نیچه.

۱۵ : قرن بیستم و دوران رآلیسم : مارکس و لوکاچ.

۱۶ : مکتب فرانکفورت : آدورنو ، مارکوزه و بنیامین .

۱۷  : فرمالیسم و زبانشناسی ،

۱۸  :  ساختار گرایی: سوسور ،

۱۹:  پیرس  ، استروس.

 ۲۰ :  نقد روانشناسانه ، فروید – یونگ .

۲۱:   هرمنوتیک  : رومانتیک و مدرن.

۲۲: پساساختارگرایی ، شالوده شکنی : دریدا .