استاد دوره

امیر تخت روانچی

زبان تخصصی هنر

1
تعداد ترم
15
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1399-08-01
تاریخ پایان:
پنجشنبه 16:00 18:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
زبان عمومی و تخصصی هنر (کارشناسی ارشد)

زبان عمومی و تخصصی هنر (کارشناسی ارشد)