استاد دوره

علی پورمحمدی

فلسفه تحلیلی

1
تعداد ترم
10
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1399-11-12
تاریخ پایان:
دوشنبه 17:00 19:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
ویتگنشتاین: فلسفه، زبان و زیبایی

ویتگنشتاین: فلسفه، زبان و زیبایی

لودویک ویتگنشتاین از بزرگ‌ترین فیلسوفان قرن بیستم است. او یکی از بنیادهای آغازین و اصلی فلسفه تحلیلی است. تلاش‌های فکری وی افق‌های نوینی در فلسفه، زبان، متافیزیک، اخلاق، زیبایی و هنر گشوده است. "نظریه تصویری معنا" اساس تفکر نخستین ویتگنشتاین درباره دلالت و معناداری زبان و تفکیک میان گزاره‌های معنادار و بی‌معناست. "نظریه کاربردی معنا" اساس تفکر واپسین او درباره زبان و نقش شهودهای زبانی در تحقق معناداری است. اصطلاح "بازی زبانی" و "شباهت خانوادگی" از مفاهیم کلیدی تفکر واپسین اوست. زیبایی در تفکر نخستین او با اخلاق در پیوند است. او اخلاق و زیبایی را یکی و هردو رازآلود می‌داند. برای اینکه "شئی" را هنری بدانیم باید از منظر ابدیت بدان بنگریم و این‌گونه است که آن را فراتر از زمان و مکان نگریسته‌ایم. او در تفکر واپسین می‌اندیشد که برای فهم اثر هنری باید به کاربرد واژگان در بازی‌های زبانی توجه کرد و به‌جای واژگانی چون خوب و زیبا از مفاهیمی چون درست و صحیح استفاده کرد. از دیدگاه وی، پیرامون هر اثر هنری زمینه و بافتی از فرهنگ وجود دارد که باید دید و توصیف کرد.

محتوای دوره

موضوعات کلی موردبحث در این درس گفتار به شرح ذیل است:

  • زندگی و زمانه ویتگنشتاین
  • فلسفه تحلیلی چیست؟
  • ویتگنشتاین نخستین: رساله منطقی فلسفی
  • اخلاق و زیبایی در رساله
  • ویتگنشتاین واپسین: کاوش‌های فلسفی
  • زیبایی‌شناسی در کاوش‌ها
  • کاربردهای زبانی در هنر
دوره های مرتبط