استاد دوره

محمدجواد فریدزاده

فلسفه

1
تعداد ترم
10
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1399-05-26
تاریخ پایان:
یکشنبه 18:00 20:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
زبان، تاریخ، تفکر

زبان، تاریخ، تفکر

در این درس با سفرهای گوناگون و سفرنامه‌های مختلف متفکران – به‌مثابه مسافران- آشنا خواهیم شد. غرض از این آشنایی، افزودن بر صفحات محفوظات نیست، بلکه کوششی در جهت فهم و دریافت و احیاناً مشارکت در کسب تجاربی است که به نحوی از انحاء (برهان، شهود، محبت) برای روح حاصل شده است. از همین اشاره مختصر باید روشن شده باشد که در این درس اگر از متفکران و شاعران و یا اعصار و ادوار، سخنی به میان می‌آید، استطرادی است نه استقلالی؛ دیگر اینکه به تجربه درمی‌یابیم که «راه» مهم است و نه راهرو؛ راهرو اهمیت خود را از «راه» کسب می‌کند و نه برعکس و این «راه»، نباید ما را به یاد «متد» و «متدولوژی» بیاندازد؛ «راه» را تعریف نباید کرد چنانکه راهرو را؛ پای پر آبله، شاهد صادق راهرو است و پای خسته، یادآور پیوند ناگسستنی «درد» با «فکر» است.
فلسفه‌ای که مروج الفاظ و تعابیر پرطنطنه است، سرگرمی اشرافیت بیگانه با شرافت است. این درس از تاریخ مشخصی آغاز می‌شود، ولی پایان مشخصی ندارد. هیچ دوره‌ای تکرار نمی‌شود و ادامه درس، اگر اساساً مقدر باشد، بستگی به حال و روز معلم و متعلم و آموزشگاه دارد.

دوره های مرتبط